Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

Phát hiện nhiều tư liệu Hán – Nôm tại huyện Đức Thọ

Đăng ngày 05-08-2020 15:39
498 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Võ Trung Đức
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí