Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ NHỮNG CƯƠNG LĨNH MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

Đăng ngày 14-02-2022 08:31
885 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nguyễn Tùng Lĩnh
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí