Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

GIÁ TRỊ DI SẢN VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ, PHÁT HUY LỄ HỘI CẦU NGƯ NHƯỢNG BẠN

Đăng ngày 23-07-2020 10:11
1931 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí