Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

VUA MINH MỆNH THÀNH LẬP TỈNH HÀ TĨNH THÔNG QUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

Đăng ngày 20-02-2020 10:00
6461 Lượt xem
Xem cỡ chữ

  Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí