Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

Nguyễn Thiếp với ba lần cầu hiền của Nguyễn Huệ

Đăng ngày 10-12-2023 09:13
143 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thái Văn Sinh
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí