Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LƯU NIỆM DANH NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN PHONG TRÀO TÂY SƠN Ở HÀ TĨNH

Đăng ngày 13-12-2023 14:24
197 Lượt xem
Xem cỡ chữ

NCS Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí