Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

LA SƠN PHU TỬ NGUYỄN THIẾP - CON NGƯỜI VÀ SỰ NGHIỆP

Đăng ngày 09-12-2023 14:25
102 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Th.S Nguyễn Văn Biểu
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí