Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH THỜ CÁ ÔNG Ở VÙNG VEN BIỂN HÀ TĨNH

Đăng ngày 23-01-2024 09:09
552 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí