Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

Văn hóa - Nguồn lực nội sinh của phát triển

Đăng ngày 18-05-2021 16:35
315 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Khắc Thắng
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí