Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HÀ TĨNH TỪ NĂM 1831 ĐẾN NĂM 1975

Đăng ngày 18-08-2023 15:50
326 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cùng với việc thành lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1831, không gian tỉnh lỵ Hà Tĩnh từng bước được hình thành. Trải qua nhiều biến động lịch sử, tỉnh lỵ tỉnh Hà Tĩnh có nhiều thay đổi từ chức năng, không gian địa lý đến cơ sở hạ tầng, quy mô dân số, tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Bài viết tập trung làm rõ sự biến động không gian đô thị thành phố Hà Tĩnh qua các thời kỳ lịch sử từ năm 1831 đến năm 1975.

Nguyễn Nga
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí