Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Nghiên cứu khoa học
Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

16-02-2023
Có một câu hỏi đặt ra là, vì sao cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có sức lôi cuốn nhiều trí thức, các nhà hoạt động xã hội có xu hướng chính trị khác với Đảng Cộng sản đến với cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo như vậy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng qua hiện tượng Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943,...
Kế thừa và phát triển những giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943

Kế thừa và phát triển những giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943

14-02-2023
Cách đây 80 năm, bản Đề cương về văn hóa Việt Nam đã ra đời, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cách mạng Việt Nam khi đó, đồng thời đặt nền móng lý luận căn bản và định hướng lâu dài cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam. Qua 80 năm triển khai và kiểm nghiệm trong thực tiễn, ngày nay chúng ta có...
Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Chiến thắng của sức mạnh văn hóa Việt Nam

Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Chiến thắng của sức mạnh văn hóa Việt Nam

21-12-2022
Năm mươi năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã đi vào lịch sử dân tộc ta, trở thành một dấu ấn chói lọi, một kỳ tích vô song của thế kỷ XX. Chiến thắng vĩ đại này là sự minh chứng hùng hồn về sức mạnh của văn hóa Việt Nam, là chiến thắng của ý chí, bản lĩnh,...
Sự sụp đổ của thời đại đồ đồng

Sự sụp đổ của thời đại đồ đồng

12-12-2022
Nhiều nền văn minh lớn đã biến mất một cách bí ẩn trong thời đại đồ đồng cách đây 3.200 năm do nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như cuộc xâm lược của các Dân tộc Biển, biến đổi khí hậu và sự sụp đổ không thể tránh khỏi của các hệ thống xã hội.
Đời sống của phụ nữ Hy Lạp cổ đại

Đời sống của phụ nữ Hy Lạp cổ đại

05-12-2022
Các nghiên cứu mới đã hé lộ một bức tranh phong phú hơn, phức tạp hơn về vai trò của phụ nữ Hy Lạp cổ đại với tư cách là những người vợ, nữ tư tế, hoặc thậm chí là các học giả nổi tiếng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí