Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

Tài nguyên di sản văn hóa trong bối cảnh đương đại (Thách thức, Khó khăn trong Bảo tồn và Phát huy Giá trị) (Phần 2 và hết)

Đăng ngày 16-12-2022 09:39
289 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Lâm Thị Mỹ Dung, Chu Lâm Anh, Nguyễn Anh Thư
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí