Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Nghiên cứu khoa học
“Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau...”

“Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau...”

14-06-2022
Những ngày tháng 6, người Hà Tĩnh có chung một niềm thương nhớ. Niềm thương nhớ mang tên Hồ Chí Minh. Niềm thương nhớ ấy bắt nguồn từ một ngày mùa hè ngan ngát hương sen khi Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Niềm thương nhớ như một chiếc đàn trong ký ức của nhiều thế hệ, bất kỳ lúc nào chạm vào cũng ngân...
Văn hóa Hồ Chí Minh

Văn hóa Hồ Chí Minh

13-06-2022
“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, đó là nội dung câu nói của Bác Hồ từ năm 1946, là nghị quyết của mọi nghị quyết không chỉ về văn hóa mà còn là định hướng phát triển đất nước trong mọi thời kỳ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí