Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

Cầu Long Biên: đào móng xây trụ được thực hiện như thế nào?

Đăng ngày 03-12-2022 09:30
155 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đỗ Hoàng Anh
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí