Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

KHU VỰC NHÀ THỜ TRẦN TỊNH QUA KHAI QUẬT KHẢO CỔ HỌC

Đăng ngày 18-02-2021 08:53
381 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đặng Hồng Sơn - Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí