Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

HỒ VĂN HOA

Đăng ngày 06-02-2020 11:49
600 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí