Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 1930 - 1931 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Đăng ngày 02-03-2021 10:00
608 Lượt xem
Xem cỡ chữ

NCS Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí