Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Nghiên cứu khoa học

CỔ VẬT ĐÁ THỜI TIỀN SỬ Ở HÀ TĨNH

Đăng ngày 08-10-2020 14:25
2011 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nguyễn Thị Thương Hiền
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí