Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Di sản văn hóa vật thể

PHÁT HIỆN SẮC PHONG CỦA VUA HÀM NGHI TẠI TỈNH HÀ TĨNH

Đăng ngày 05-01-2024 16:19
63 Lượt xem
Xem cỡ chữ

ThS.Nguyễn Trí Sơn - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí