Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Di sản văn hóa vật thể

LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NHÂN DỊP KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ NGÀY ĐỘC LẬP 2 THÁNG 9

Đăng ngày 21-08-2023 09:50
250 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngô Lan Phương
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí