Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Hoạt động nghiệp vụ

BẢO TÀNG TỈNH HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU, HIỆN VẬT

Đăng ngày 10-09-2020 15:57
257 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 9/9/2020, Hội đồng Khoa học Bảo tàng tỉnh họp thẩm định, các tài liệu, hiện vật phát hiện và sưu tầm được trong 3 quý đầu năm 2020.

Võ Trung Đức
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí