Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Hiện vật bảo tàng

VÀI NÉT VỀ BỘ SƯU TẬP ĐỒ ĐỒNG VĂN HÓA ĐÔNG SƠN Ở BẢO TÀNG TỈNH HÀ TĨNH

Đăng ngày 16-09-2021 14:40
2003 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Võ Trung Đức
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí