Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Di sản văn hóa vật thể

“Ngoại phiên thông thư” - Tập tư liệu cổ về quan hệ Việt - Nhật

Đăng ngày 23-04-2020 16:09
1171 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đoàn Lê Giang
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí