Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Hoạt động sưu tầm hiện vật

HỘI VIÊN HỘI ĐÔNG Y TỈNH HÀ TĨNH TẶNG CỔ VẬT CHO BẢO TÀNG HÀ TĨNH

Đăng ngày 16-09-2020 10:35
781 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí