Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Hoạt động sưu tầm hiện vật

BẢO TÀNG HÀ TĨNH ĐƯỢC HIẾN TẶNG NHIỀU CỔ VẬT VỀ LỄ HỘI CẦU NGƯ VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ THẦN TAM LANG

Đăng ngày 15-09-2020 10:34
818 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí