Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Hoạt động sưu tầm hiện vật

ĐỒ GỐM TIỀN, SƠ SỬ Ở HÀ TĨNH QUA KẾT QUẢ KHẢO CỔ HỌC

Đăng ngày 19-05-2020 15:58
536 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nguyễn Thị Thương Hiền
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí