Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Di sản văn hóa vật thể

HOÀNG HẬU BẠCH NGỌC VÀ CÁC DI TÍCH VÙNG ĐẤT ĐỨC THỌ

Đăng ngày 22-12-2021 09:29
904 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Võ Đình Thi
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí