Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Di sản văn hóa vật thể

HIỆN TƯỢNG TIỀN NGUYÊN PHONG THÔNG BẢO Ở HÀ TĨNH

Đăng ngày 05-04-2022 15:20
1413 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí