Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Di sản văn hóa vật thể

ĐỀN PHÚC LAI

Đăng ngày 25-11-2021 16:11
1010 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Võ Đình Thi
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí