Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Di sản văn hóa vật thể

BIA ĐÁ CỔ THỜI LÊ TRUNG HƯNG Ở TỈNH HÀ TĨNH

Đăng ngày 05-01-2022 14:52
1067 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí