Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Di sản văn hóa vật thể

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH KHU LƯU NIỆM BÁC HỒ VỀ THĂM HÀ TĨNH

Đăng ngày 22-09-2021 08:25
945 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đặng Thế Vũ
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí