Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Tuyên truyền giáo dục

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA Ở BẢO TÀNG HÀ TĨNH

Đăng ngày 19-08-2020 14:58
1955 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí