Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Thư viện hiện vật

LIỆT SỸ TRẦN THỊ HƯỜNG VÀ NHỮNG KỶ VẬT LƯU GIỮ Ở BẢO TÀNG HÀ TĨNH

Đăng ngày 14-04-2021 14:59
794 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nguyễn Thị Thu Thanh
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí