Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Hoạt động bảo tàng

XÃ CỔ ĐẠM TỔ CHỨC LỄ GIỖ LẦN THỨ 720 NĂM HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN

Đăng ngày 06-10-2020 08:41
690 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí