Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Hoạt động bảo tàng

KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH TẶNG CÂY XANH VÀ THẢ CÁ TẠI DI TÍCH KHU LƯU NIỆM BÁC HỒ VỀ THĂM HÀ TĨNH

Đăng ngày 11-02-2020 16:11
383 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thanh Nhuần
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí