Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Góp ý - Hỏi đáp

  • Việc điều chỉnh giá điện Xin co biết một số thông tin về việc quyết định kiểm tra, xác minh việc điều chỉnh giá bán điện Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Mai Giáp (Ngày hỏi: 29/05/2019)
  • Quy hoạch đất Tôi muốn biết thông tin về đất quy hoạch tại... Có 1 Trả lời Người hỏi: Chu Bá Dũng (Ngày hỏi: 08/09/2018)
  • Nông thôn mới Hiện tại có bao nhiêu xã trên địa bàn huyện đã về đích NTM Có 1 Trả lời Người hỏi: Phan Quang Trung (Ngày hỏi: 08/09/2018)
[Trở lại]
Tổng số 3 Câu hỏi / 1 trang
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí