Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Tin trong nước

HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU CÁC GIÁ TRỊ NỔI BẬT MANG TÍNH TOÀN CẦU CỦA DI SẢN VĂN HÓA LÀNG TRƯỜNG LƯU”

Đăng ngày 02-04-2021 10:33
539 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 2/4/2021, Chi hội Di sản Văn hóa Hà tĩnh đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “ Nghiên cứu các giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của di sản văn hóa làng Trường Lưu” tại thành phố Hà Tĩnh.

Thanh Nhuần
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí