Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Cơ cấu tổ chức

BẢO TÀNG HÀ TĨNH VỚI VIỆC TRIỂN KHAI QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG BẢO TÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN 2050

Đăng ngày 08-10-2020 07:57
87 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trần Phi Công
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí