Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

VTC14_Phát hiện giếng cổ Chăm Pa tại Hà Tĩnh

Loading the player...
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí