Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Tờ trìnhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2017/TT-TTCP 10/04/2017 Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí