Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thực thi chính sách với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Đăng ngày 25-07-2023 14:29
52 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(TG) - Thương binh - Liệt sĩ là những người đã hy sinh, cống hiến cho nền độc lập, tự do của dân tộc, cho sự trường tồn, phát triển của đất nước. Cuộc đời, sự nghiệp của họ là biểu tượng cao đẹp của tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng. Tưởng nhớ, tri ân và thực thi tốt chính sách với Thương binh - Liệt sĩ và người có công với cách mạng không chỉ thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn mà góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực cho quá trình phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh hiện nay.

TS Nguyễn Huy Phòng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí