Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Thông tưSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2016/TT-TTCP 29/12/2016 Thông tư Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân​.
2 2016/TT-TTCP 06/10/2016 Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra
3 2015/TTLT-TTCP-NHNN 25/11/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản đối tượng thanh tra
4 2015/TT-TTCP 10/09/2015 Thông tư quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
5 2015/TT-TTCP 09/07/2015 Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra
6 03/2015/TT-TTCP 20/05/2015 Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương "vì sự nghiệp Thanh tra"
7 02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước
8 2014/TT-TTCP 24/11/2014 Thông tư quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
9 09/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
10 08/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí