Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Phát hiện sắc phong thứ 2 của vua Hàm Nghi tại Hà Tĩnh

Đăng ngày 24-11-2023 08:44
56 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Người được phong sắc là ông Trần Tuyển, sinh năm 1838, mất năm 1906 (Can Lộc - Hà Tĩnh). Đây là đạo sắc phong thứ 2 của vua Hàm Nghi được phát hiện trên địa bàn tỉnh tính đến nay.

Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí