Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Ngành giáo dục tổ chức thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp đồng chí Trần Phú

Đăng ngày 17-01-2024 08:45
96 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cuộc thi giúp học sinh, sinh viên hiểu sâu sắc thêm về những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh.

P.V
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí