Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Luật Di sản văn hóa cần có tính đặc thù về vấn đề sở hữu di tích

Đăng ngày 17-11-2023 15:43
127 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa ngày tốt hơn thì quy định về sở hữu di tích, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu di tích được quy định tại các Điều trong Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) năm 2023 cần được đảm bảo và thông qua.

Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí