Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Linh hoạt xã hội hóa nguồn lực trùng tu di tích ở Hà Tĩnh

Đăng ngày 01-11-2023 08:05
201 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong khi nguồn ngân sách Nhà nước dành cho việc trùng tu, tôn tạo di tích còn eo hẹp, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã linh hoạt, sáng tạo trong việc huy động nguồn xã hội hóa để nâng cấp các di tích trên địa bàn, phát huy giá trị truyền thống trong đời sống Nhân dân.

Thiên Vỹ
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí