Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Di sản văn hóa phi vật thể
Dân ca Ví giặm - Sức sống mãnh liệt

Dân ca Ví giặm - Sức sống mãnh liệt

18-01-2022
Là laoij hình diễn xướng văn nghệ dân gian bắt nguồn từ đời sống lao động của người dân, sau khi được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, kho báu ví giặm tiếp tục được gìn giữ và tỏa sáng. Dù dịch covid ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, nhưng những câu hát vẫn vang...
Văn hoá Hà Tĩnh - dòng mạch ngọt ngào

Văn hoá Hà Tĩnh - dòng mạch ngọt ngào

31-01-2020
Ẩn mình trong sự khắc nghiệt là một dòng mạch ngọt ngào. Nhìn lại văn hoá Hà Tĩnh suốt chiều dài gần 190 năm lịch sử, ta có thể khẳng định điều đó. Nghị quyết TƯ 5 (khoá VIII) đã mở ra những vấn đề mới và tạo động lực để Hà Tĩnh xây dựng những giá trị văn hoá mới, con người mới.
1
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí