Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Công vănSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1371/UBND-TH 25/07/2017 Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí