Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province Museum

Ảnh tư liệu
1 2 3 4 5
Giờ tham quan

Sáng Từ 8h đến 12h

Chiều Từ 13h30 đến 17h

Tất cả các ngày trong tuần.

Trừ thứ 2 đầu tiên hàng tháng

Bản đồ - vị trí